Produkujemy schody z drewna litego. Jedynie drewno wysuszone do odpowiedniej wilgotności może spełniać wymogi do wykonania stopnic.
Każdy stopień powstaje z kilku sklejanych na szerokość elementów drewna.